whats_edited.png

יש לכן שאלה? שלחו לנו הודעה

קורסי הגנה עצמית מעצימה לנשים ונערות

קורסי ההגנה העצמית המעצימה של אל הלב מעניקים לכל אדם את ההזדמנות לגלות את העוצמות והיכולות הטמונות בו, בעזרת כלים פשוטים, יעילים ושימושיים לחיי היומיום. ניתן לדמות אותם לכלים הנלמדים בקורסי עזרה ראשונה – על אף היותם בסיסיים, יש ביכולתם להציל חיים!

אימפקט

IMG_3734photography by din aharoni.jpg

אימפקט

הגנה עצמית נגד תקיפות מיניות

החופש לבחור

‎⁨ה_ע⁩.jpg

החופש לבחור

הגנה עצמית מעצימה

לנשים ונערות