top of page

על העמותה

עמותת אל הלב פועלת משנת 2003 לצמצום ומניעת אלימות באמצעות תוכניות הגנה עצמית מעצימה פורצות דרך.

"אני מאמינה בכל ליבי שכפי שילדים לומדים בבית הספר מיומנויות שחיה וזהירות בדרכים, כך חשוב שילמדו כלים להגן על עצמם במגוון מצבי סיכון ואלימות. הצטרפו אלינו למיזם הגנה עצמית מעצימה לכל ילד וילדה וביחד ניצור חברה בריאה ובטוחה יותר."

יהודית סידיקמן, מייסדת העמותה

th-19756983474-1092x728.jpg
IMG_8963.JPG
th-19939295792-1092x728.jpg

החזון שלנו

עמותת אל הלב מאמינה כי חינוך להגנה עצמית מעצימה הוא דרך מרכזית למימוש אחת מזכויות האדם הבסיסיות ביותר- הזכות לכבוד וביטחון, ומבקשת לתרום לקיומה של חברה בה לכל אחת ואחד יש נגישות מלאה למידע ולכלים למניעת אלימות ולצמצום השלכותיה. כל פעילותיה של העמותה  מתבססות על יעדי האו”ם לפיתוח בר קיימא.

יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא: חינוך איכותי, שוויון מגדרי , צמצום האי-שוויון, שותפות להשגת יעדים. תמונות מאתר SDG ישראל

המשימה

מניעת אלימות מינית, רגשית ופיזית באמצעות תכניות חינוכיות של הגנה עצמית ואומנויות לחימה מעצימות, המקנות כלים להעלאת הביטחון, לגילוי החוסן האישי, למימוש חופש הבחירה, לניהול עימותים ולהתמודדות עם מגוון מצבי סיכון.

Our Mission

הדרך להגשמה

מאז 2003 אנחנו בונות מערך ארצי דינמי ומתפתח תמידית של הכשרה, הדרכה, פיתוח תכניות, חינוך והסברה. התכניות עוסקות בצמצום ומניעת אלימות פיזית, מינית, רגשית וכלכלית המופנית כלפי ילדים, נוער, נשים, אנשים עם מוגבלויות וקשישים מכל מגזרי החברה הישראלית.

כיום פועלת העמותה בקרב במסגרת מאות ארגונים, רשויות מוניציפאליות, חברות עסקיות, עמותות ומוסדות חינוך, בריאות ורווחה, ומבקשת לתרום ליצירת חברה המכבדת את זכותו של כל אדם לחיים, לחירות ולביטחון אישי.

"אל הלב" היא גם הנציגה הישראלית ומובילת התנועה הגלובלית ל'הגנה העצמית מעצימה' ועוסקת ביצוא הידע והמומחיות שצברה בהכשרות בינלאומיות בבחינת "תיקון עולם".

מטרותיה העיקריות של העמותה

הקניית מיומנויות בטיחות אישית והגנה עצמית מעצימה לילדות/ים, בני/ות נוער, צעירות/ים, נשים ומבוגרות/ים, קשישות/ים וא/נשים בעלי צרכים מיוחדים, תוך שאיפה למניעת אלימות לסוגיה וצמצום השלכותיה, בקרב כל מגזרי החברה ובפריסה ארצית, לרבות הפריפריה החברתית-גיאוגרפית, כמובילת התנועה העולמית להגנה עצמית מעצימה בישראל.

​​

העלאת המודעות והשגת שינוי חברתי משמעותי ובר-קיימא בנוגע לחשיבות הקניית מיומנויות בסיס של הגנה עצמית ומניעת אלימות כאוריינות גופנית ורגשית בקרב מוסדות חינוך ואקדמיה, טיפול, רווחה והתארגנויות קהילתיות. זאת באמצעות פעילויות הסברה, מחקר, קשרי ממשל, שינוי מדיניות ציבורית ובניית גוף ידע נגיש ובינלאומי.

​​

העצמה רב-מימדית, לרבות תעסוקתית ואישית, של נשים בכל הגילאים באמצעות עיסוק באמנויות לחימה ובהגנה עצמית מעצימות, תוך הסרת חסמים ויצירת סביבה מקצועית ותומכת מן המעלה הראשונה, להקמת מסגרות אימון בג'ודו, טאקוונדו, קראטה ואומנויות לחימה שונות, לימוד והוראת שיעורים, חוגים, אימונים, השתלמויות ותכניות הסמכה למיצוי הפוטנציאל הטמון בילדות, נערות ונשים בשאיפה לאקלים של שיוויון מגדרי בארץ ומחוצה לה.​

אנו זקוקות לתמיכתך!
bottom of page