top of page

על העמותה

עמותת אל הלב פועלת משנת 2003 לצמצום ומניעת אלימות באמצעות תוכניות הגנה עצמית מעצימה פורצות דרך.

"אני מאמינה בכל ליבי שכפי שילדים לומדים בבית הספר מיומנויות שחיה וזהירות בדרכים, כך חשוב שילמדו כלים להגן על עצמם במגוון מצבי סיכון ואלימות. הצטרפו אלינו למיזם הגנה עצמית מעצימה לכל ילד וילדה וביחד ניצור חברה בריאה ובטוחה יותר."
יהודית סידיקמן, מייסדת העמותה

החזון שלנו

עמותת אל הלב מאמינה כי חינוך להגנה עצמית מעצימה הוא דרך מרכזית למימוש אחת מזכויות האדם הבסיסיות ביותר- הזכות לכבוד וביטחון, ומבקשת לתרום לקיומה של חברה בה לכל אחת ואחד יש נגישות מלאה למידע ולכלים למניעת אלימות ולצמצום השלכותיה. כל פעילותיה של העמותה מתבססות על יעדי האו”ם לפיתוח בר קיימא.

יעדי האום - שיתופי פעולה
יעדי האום - הפחתת חוסר שיוויוניות
יעדי האום - שיוויון מגדרי
יעדי האום - חינוך
יעדי האום - בריאות
Our Mission

המשימה

מניעת אלימות מינית, רגשית ופיזית באמצעות תכניות חינוכיות של הגנה עצמית מעצימה, המקנות כלים להעלאת הביטחון, לגילוי החוסן האישי, לניהול עימותים ולהתמודדות עם מגוון מצבי סיכון.

הדרך להגשמה

מאז 2003 אנחנו בונות מערך ארצי דינמי ומתפתח תמידית של הכשרה, הדרכה, פיתוח תכניות, חינוך והסברה. התכניות עוסקות בצמצום ומניעת אלימות פיזית, מינית, רגשית וכלכלית המופנית כלפי ילדים, נוער, נשים, אנשים עם מוגבלויות וקשישים מכל מגזרי החברה הישראלית.

כיום פועלת העמותה בקרב במסגרת מאות ארגונים, רשויות מוניציפאליות, חברות עסקיות, עמותות ומוסדות חינוך, בריאות ורווחה, ומבקשת לתרום ליצירת חברה המכבדת את זכותו של כל אדם לחיים, לחירות ולביטחון אישי.

"אל הלב" היא גם הנציגה הישראלית ומובילת התנועה הגלובלית ל'הגנה העצמית מעצימה' ועוסקת ביצוא הידע והמומחיות שצברה בהכשרות בינלאומיות בבחינת "תיקון עולם".

מטרותיה העיקריות של העמותה

הקניית מיומנויות בטיחות אישית והגנה עצמית מעצימה לילדות/ים, בני/ות נוער, צעירות/ים, נשים ומבוגרות/ים, קשישות/ים וא/נשים בעלי צרכים מיוחדים, תוך שאיפה למניעת אלימות לסוגיה וצמצום השלכותיה, בקרב כל מגזרי החברה ובפריסה ארצית, לרבות הפריפריה החברתית-גיאוגרפית, כמובילת התנועה העולמית להגנה עצמית מעצימה בישראל.

​​

העלאת המודעות והשגת שינוי חברתי משמעותי ובר-קיימא בנוגע לחשיבות הקניית מיומנויות למניעת אלימות כאוריינות גופנית ורגשית בקרב מוסדות חינוך ואקדמיה, טיפול, רווחה והתארגנויות קהילתיות. זאת באמצעות פעילויות הסברה, מחקר, קשרי ממשל, שינוי מדיניות ציבורית ובניית גוף ידע נגיש ובינלאומי.

אנו זקוקות לתמיכתך!

bottom of page