top of page

טפסי הרשמה

שימו לב:

  • הליך הרישום יושלם רק לאחר הסדרת התשלום ומילוי טופס ההרשמה.

  • כל המידע המתקבל ממילוי הטופס נשמר בעמותה ומיועד אך ורק למטרת הבקשה.

  • עמותת "אל הלב" מתחייבת לשמור על נתוני הטופס ולא לשתפם ו/או להעבירם לצד שלישי.

  • יש למלא טופס הרשמה עבור כל משתתפ/ת בנפרד

נשמח לעמוד לרשותך בכל עניין, צוות אל הלב.

bottom of page