top of page

תמכו בפעילויות שלנו

קחו חלק בשינוי חברתי

רבות הדרכים לתמוך באל הלב

"אל הלב" היא עמותה ללא כוונת רווח, המתנהלת בשקיפות ובניקיון כפיים

1.

"אל הלב" נמנית בקרב מספר מצומצם מאד של עמותות שזכו בתו מידות לאפקטיביות

2.

צוות המטה וסגל ההדרכה של העמותה מתייחסים לעבודתם כשליחות, ומחוייבים לאמות מידה של שיוויון, כבוד הדדי, אי אלימות ואהבת אדם באשר הוא.

3.

מחקרים חדשניים שממצאיהם הובאו בדו"ח שערך האיחוד האירופי מכירים בהגנה עצמית מעצימה כשיטה היעילה ביותר למניעת אלימות מגדרית ולצמצומה.

4.

100% מהוצאות הנהלה וכלליות של העמותה מכוסות ע"י תרומה ייעודית כך שכל תרומה שלכם תומכת ישירות בפעילויות העמותה לנשים, נערות וילדות/ים.

5.

עמותת "אל הלב" היא מוסד ציבורי מוכר ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. כל תרומה מזכה בהחזר מס.

6.

6 סיבות טובות לתמוך ב"אל הלב"

בארצות הברית

(התרומה מזכה בהחזר מס):

Jewish Communal Fund
With The Note: El Halev Scholarship Fund (4086) 
575 Madison Avenue, suite 703
New York NY 10022

טלפון: 212-572-8277
פקס: 212-3196963

טלפון או דואר

ניתן לתרום בקלות גם באופן לא מקוון

 

טלפון: 02-6781764

כתובת: פועלי צדק 2 ירושלים

ת.ד 53007

מיקוד 91530

תרומה מקוונת

מוכר ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה 

העברה בנקאית

חשבון ע"ש עמותת אל הלב

מס' חשבון: 324051

סניף: 517 (יד חרוצים, ירושלים)

בנק: 20 (מזרחי טפחות)

תרומה כספית

ארגנ/י קורס באיזור מגורייך

מדריכות העמותה גרות ומתניידות ברחבי הארץ (וגם בעולם), אם יש לכם קבוצה ומקום לקיום הפעילות נשמח להגיע עד אליכם!

כיום מזמינים את הפעילויות שלנו מוסדות חינוכיים, ארגונים ומקומות עבודה כהעשרה או השתלמות מקצועית לצוות, התארגנויות קהילתיות ויוזמות פרטיות.

girls.jpg
ארגון קורס
22888_LOGO_Artboard 6.png

עם עשרות האגורות שלך אל הלב מלמדת כלים מצילי חיים

בכל רכישה שלך בכרטיס האשראי, סכום הקניה יעוגל לשקל הקרוב והאגורות שלך יועברו תרומה לעמותת אל הלב.

מדובר בממוצע של 4 ש"ח בחודש שמצטברים לסכום משמעותי עבורנו לקיום הפעילויות שלנו!

עיגול לטובה

התנדבות בעמותה

כעמותה ללא מטרות רווח, אל הלב מקדמת בברכה מתנדבים ומתנדבות המעוניינים לקחת חלק בפעילויות שלנו. אנו מאמינות כי ביצירת קהילה בטוחה שותפים כל החברות והחברים בה, ועל כן שמחות ומודות למתנדבים/ות המסייעים לנו לקדם חזון זה*.

הדרכים לקדם ולתמוך בעשיית אל הלב הינן רבות ומגוונות, וכך גם אפשרויות ההתנדבות בעמותה.

*בהתאם לצרכי העמותה ומותנה בתהליך קבלה

DM_03242016_0011.jpg
bottom of page