top of page

תמכו בפעילויות שלנו

קחו חלק בשינוי חברתי

רבות הדרכים לתמוך באל הלב

6 סיבות טובות לתמוך ב"אל הלב"

צוות המטה וסגל ההדרכה של העמותה מתייחסים לעבודתם כשליחות, ומחוייבים לאמות מידה של שיוויון, כבוד הדדי, אי אלימות ואהבת אדם באשר הוא.

עמותת "אל הלב" היא מוסד ציבורי מוכר ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. כל תרומה מזכה בהחזר מס.

"אל הלב" נמנית בקרב מספר מצומצם מאד של עמותות שזכו בתו מידות לאפקטיביות

100% מהוצאות הנהלה וכלליות של העמותה מכוסות ע"י תרומה ייעודית כך שכל תרומה שלכם תומכת ישירות בפעילויות העמותה לנשים, נערות וילדות/ים.

"אל הלב" היא עמותה ללא כוונת רווח, המתנהלת בשקיפות ובניקיון כפיים

מחקרים חדשניים שממצאיהם הובאו בדו"ח שערך האיחוד האירופי מכירים בהגנה עצמית מעצימה כשיטה היעילה ביותר למניעת אלימות מגדרית ולצמצומה.

התנדבות בעמותה

כעמותה ללא מטרות רווח, אל הלב מקדמת בברכה מתנדבים ומתנדבות המעוניינים לקחת חלק בפעילויות שלנו. אנו מאמינות כי ביצירת קהילה בטוחה שותפים כל החברות והחברים בה, ועל כן שמחות ומודות למתנדבים/ות המסייעים לנו לקדם חזון זה*.

הדרכים לקדם ולתמוך בעשיית אל הלב הינן רבות ומגוונות, וכך גם אפשרויות ההתנדבות בעמותה.

*בהתאם לצרכי העמותה ומותנה בתהליך קבלה

תמיכה בעמותה
bottom of page