top of page

עמותת אל הלב

חינוך, הדרכה והכשרה
להתמודדות עם אלימות ומצבי סיכון

העמותה פועלת בכל רחבי הארץ במסגרת מאות ארגונים, רשויות מונציפאליות, חברות עסקיותיוזמות קהילתיות ומוסדות רווחה וחינוך מדי שנה.

​רוצה גם?

מוזמנת להשתתף בקורס קיים, או לארגן קבוצה בקהילה, לילדיך או לארגון שלך.

אנחנו נגיע עד אליך!

אל הלב מפתחת ומפעילה מערך ארצי של תכניות הדרכה, הכשרה והסברה העוסקות בבניית חברה בריאה ובטוחה יותר.

התוכנית מיועדת לילדים, נוער, נשים וצוותים מכל חלקי החברה הישראלית.

חדש!

תכניות חיזוק והעצמה בשגרת מלחמה

לתת לך את הכלים האפקטיבים ביותר למניעת אלימות ולהתמודדות במצבי אלימות- מינית, רגשית ופיזית באמצעות תוכניות חדשניות ופורצות דרך בשיטת אל הלב.

התוכניות שלנו מקנות כלים להעלאת הביטחון, גילוי החוסן האישי, ניהול עימותים והתמודדות עם מגוון מצבי סיכון.

341

בתי ספר בפריסה ארצית

210

יישובים מרמת הגולן 
ועד אילת

מעל 140,000

משתתפות ומשתתפים בתוכניות העמותה

1

2700

קורסים, סדנאות והכשרות ברחבי הארץ

71

מדינות בהן נלמדת שיטת
אל הלב

קחו חלק בשינוי!

הצטרפו אלינו ותמכו ביצירת קהילה בטוחה

בית אל הלב
גוף מייעץ לוועדה החברתית של האום

גוף מייעץ לוועדה

החברתית כלכלית של האו"ם

משרד-החינוך

זוכה אות ההוקרה

של המשרד לשוויון חברתי 

בית ספר להכשרת מדריכות ומדריכים

תו מידות עם תאריכים
bottom of page