top of page

שותפים לדרך

 אנו שמחות לשתף פעולה עם ארגונים, רשויות מקומיות, מוסדות חינוך, חברות עסקיות ומשרדי ממשלה.

מעוניינים ומעוניינות להיות חלק משינוי חברתי? אנא צרו קשר!

The American Center
משרד התרבות
המינהל ההתיישבותי
משרד החינוך
Mypwr
check point
קרן שוסטרמן - ישראל
אלטושלר שחם
משנות מציאות
יד הנדיב
NCJW
קווים אדומים
הלובי למאבק באלימות מילולית
קרן אריסון
קרן עץ הרימון
סופר פארם
ענבר
עיריית ירושלים
עיריית מודיעין
מי ערה
עיריית בית שמש
עיריית כפר סבא
בנק לאומי
עיירית באר שבע
באשר תלכי
רוח נשית
UNHCR
עיריית ראשון לציון
ארגון לדעת
אישה לאישה
אנו זקוקות לתמיכתך!
bottom of page