top of page

מניעת אלימות במרחב הבית ספרי
השתלמויות וקורסי עומק מוכרים לגמול השתלמות לא.נשי חינוך והוראה

מספר התוכנית בגפ"ן 13254

אל הלב פותחת לראשונה שער לתכנים ולכלים פורצי דרך, באמצעות השתלמויות וקורסים מוכרים לגמול השתלמות המותאמים במיוחד לצוותי חינוך והוראה כדי להכשיר שגרירי ושגרירות למניעת אלימות.

בהשתלמויות ובקורסים נלמד:

מגוון רחב של מיומנויות לצמצום האלימות בקרב תלמידות ותלמידים בסביבת בית הספר, לצד העצמה אישית ומקצועית בנושא חוסן, גילוי עוצמות פנימיות, מגדר ומיניות בריאה.

כלים ומיומנויות תקשורת בכדי לשפר את יכולת מתן מענה תומך ואפקטיבי לתלמידים ולתלמידות, הן למי שבצד הנפגע והן למי שבצד הפוגע.

הגברת תחושת הביטחון האישי וביסוס תחושת מסוגלות גבוהה לגבי יכולת למנוע אלימות במרחב הבית ספרי.

​​

ההשתלמות תוכננה ומועברת על ידי צוות מומחה בחינוך, פסיכולוגיה ומגדר ועל ידי מדריכות למניעת אלימות בגישת ESD בעלות מומחיות והכרה בינלאומית. 

ההשתלמות בשיטת אל הלב מבוססת על גישת ESD – הגנה עצמית מעצימה: גוף ידע המתייחס להיבטים פיזיים, מנטליים ורגשיים הכרוכים במניעת הפרת גבולות וסוגים אחרים של אלימות בין-אישית, ואשר נחשב על פי המחקר כיעיל ביותר בעולם למניעת אלימות. כל מאפייני שיטת אל הלב, ביניהם למידה חווייתית, הקניית כישורי חיים, ושילוב אסטרטגיות התערבות שונות, נמצאו כמאפיינים היעילים למניעת אלימות באקלים הבית ספרי במחקר הרשות הלאומית לביטחון קהילתי.

התכנית מותאמת במיוחד לחדרי מורות ומורים ומתאפיינת ביכולת מתן מענה לאתגרים ספציפיים העולים מן השטח בכל בית ספר, כמו גם בהתאמה לחינוך המיוחד ולמסגרות של נוער בסיכון. העמותה היא מומחית בינלאומית בתחום פיתוח, הכשרת והנחיית תכניות חינוכיות למניעת אלימות לסוגיה, בעלת ניסיון ענף בעבודה במערכת החינוך בישראל ובעלת נסיון בעבודה בקרב 150,000 ילדים, בני ובנות נוער ונשים.

פעילותה הנרחבת של אל הלב בבתי ספר מפגישה אותה דרך קבע עם הצורך העמוק הקיים בקרב צוותים חינוכיים לרכישת מיומנויות וכלים מעשיים להתמודדות יעילה עם גילויי האלימות הרבים והקשים הנפוצים בבתי הספר בארץ. בעקבות מפגשים ושיחות עם עשרות נשות ואנשי חינוך בתפקידי ניהול, ריכוז והוראה, נבנתה תכנית ההשתלמויות בשיטת אל הלב, אשר נועדו להקנות למשתתפים בסיס עשיר בעזרתו יוכלו להתמודד באופן מיטבי עם גילויי אלימות לסוגיה במרחב הבית ספרי, לפעול לצמצומם ולחנך תלמידים ותלמידות למניעת אלימות בחייהם.

היקף ומבנה ההשתלמות ייקבעו בהתאמה אישית לצרכי המוסד החינוכי, עם גמישות להנחייה במודל היברידי. 


המפגשים בנויים במתכונת חווייתית, כוללים התנסות ותרגול המשולבים בלמידה תיאורטית ומעודדים רכישת מיומנויות אפקטיבית להתמודדות עם אלימות בזמן אמת, לצד הקניית כלים מעשיים למשתתפות ולמשתתפים למניעת אלימות מלכתחילה. 

רכזי ההשתלמות:

גב' חנה ויינברגר, מנהלת תחום הכשרה ופיתוח תכניות באל הלב 
ד"ר ירון שוורץ,  אוניברסיטת בר אילן, תיכון הרטמן ירושלים 

סדנה לצוות עין כרמית

לקבלת פרטים נוספים מלאו את הטופס: 

ההודעה נשלחה בהצלחה! חברת צוות תיצור איתך קשר בהקדם!

צרו קשר
bottom of page