top of page

הכירו את הצוות

חנה

חנה וינברגר

סמנכ"לית הכשרה ופיתוח תוכן

דפנה

דפנה פרל

סמנכ"לית כספים

עדי

עדי וימר

מנכ"לית העמותה

יובל

יובל תדהר

רכזת קהילה ורווחה

לימור

לימור אלי-יהודאי

מנהלת קשרי קהילה

יודפת

יודפת שטרית בלוך

מנהלת אגף שותפויות והדרכה ארצית

צביה

 צביה בלוך-גולדמן

 רכזת הכשרה ופיתוח תוכן

יעל

יעל גרוס

רכזת דיגיטל

bottom of page