top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מעברים בטוחים פסח - ירושלים

כיתות ו'-ח' | תאריכים 10,11,13,14.4.22 | 9:30-13:30


מידע נוסף

קורס "מעברים בטוחים" עוסק בלימוד הגנה עצמית ובטיחות אישית בצורה חיובית, חווייתית, מעצימה ומחזקת. הקורס מועבר באווירה חמה ותומכת ומעניק הזדמנות לפתוח ולדון בנושאים מורכבים. ​ הקורס מקנה כלים להתמודדות עם אלימות לסוגיה: מצד מכרים וזרים, במרחב הציבורי ובמעגלים חברתיים, הטרדות מילוליות, אלימות רגשית, לחצים חברתיים, תקיפה פיזית ופגיעות מיניות. ​ הקורס מועבר בהצלחה בבתי ספר, מסגרות חינוכיות, ויוזמות קהילתיות עצמאיות. ?מה בתוכנית - בניית גבולות בריאים בכל תחומי החיים והצבתם תוך שיפור מודעות לזכותן המולדת של הנערות על גופן, על כבודן ועל שלמות רוחן ונפשן. - התנהגות בטיחותית, מיומנויות אי הסלמה, זיהוי מצבי סיכון והגברת הערנות תוך חיזוק ההקשבה לאינטואיציה. - פיתוח האסרטיביות כתגובה להתנהגות בלתי רצויה ותרגול מיומנויות של עימות מילולי ועמידת הנערה על שלה במצבים של לחץ-חברתי. - חיבור בריא לגוף. - טכניקות פיזיות פשוטות ויעילות להתמודדות עם אלימות פיזית המופנית כלפיהן, בהן יש להשתמש רק כמוצא אחרון. - תרגול סימולציות של מגוון מצבים בלתי רצויים והרחבת "ארגז הכלים" העומד לרשותן בסיטואציות אלה.

  • 720 שקלים חדשים
  • בית אל הלב ירושלים

bottom of page