top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

החופש לבחור - הגנה עצמית מעצימה לנשים

ירושלים | שלושה מפגשים | תאריך התחלה: 05.04.21


מידע נוסף

מתן כלים להתמודדות עם אלימות לסוגיה: מצד מכרים וזרים, במרחב הציבורי ובמעגלים חברתיים ומשפחתיים, הטרדות מילוליות, אלימות רגשית, תקיפה פיזית ופגיעות מיניות. זיהוי מצבי סיכון חיבור בריא לגוף וחיזוק הביטחון והאסרטיביות הקניית מיומנויות תקשורת והתמודדות עם עימות מילולי תרגול טכניקות פיזיות פשוטות ויעילות להגנה עצמית

  • 360 שקלים חדשים
  • רח' פועלי צדק 2, ירושלים

bottom of page