top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

החופש לבחור - הגנה עצמית מעצימה לנערות

ירושלים - מחזור ד' בין השעות 9:30-13:30

  • 720 שקלים חדשים
  • בית אל הלב - ירושלים

bottom of page