top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

החופש לבחור - הגנה עצמית מעצימה לנערות

סמינר הקיבוצים, ת"א בוגרות ח'-י"ב בין השעות 12:00-14:00

  • 350 שקלים חדשים
  • סמינר הקיבוצים, ת"א
bottom of page