top of page

בטוחים בעצמנו כיתות ג' - ה' (6971)

בטוחים בעצמנו


מידע נוסף

בטוחים בעצמנו! סדנת בטיחות אישית משותפת לילדים ולילדות ולהוריהם- תוכנית המעניקה לילדים כלים בסיסיים לשמירה על בטיחותם האישית. לילדי כיתות ג-ה והוריהם 4 מפגשים פרונטליים + מפגש זום להורים בעלות כוללת של 300 ש”ח בשעות 17:30-18:30 ימי שלישי 7/5, (דילוג), 21/5, 28/5, 4/6. *הזום יתקיים ביום רביעי 1/5 בשעות 20:30-21:30

  • 300 שקלים חדשים
  • רח' פועלי צדק 2, ירושלים

מקומות פנויים


תאריכים


bottom of page