top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

בוקר של עוצמה נשית

ליועצות לשוויון מגדרי במשרדי הממשלה


מידע נוסף

סדנה חווייתית הכוללת היכרות והתנסות בשיטת הגנה עצמית מעצימה יום שני, 10/1 בין השעות 10:00-13:00

  • בית אל הלב, ירושלים

bottom of page