top of page

ההגנה העצמית שכולנו כבר עושות

עודכן: 27 במאי 2021

מי שקוראת את המילים האלו משתמשת בהגנה עצמית ברוח "אל הלב". איך זה יכול להיות?


צמד המילים "הגנה עצמית" מתקשר בדרך כלל למשהו פיזי, למשל לסטירה או בעיטה. אבל האם הגנה עצמית מסתכמת בכך? לדעתנו התשובה היא לא.


בבסיס גישת "הגנה עצמית מעצימה" נמצאת שאלה אחת: מה אני יכול/ה לעשות? אנחנו מביטות בכל מצב של איום או אלימות דרך אפשרויות ההתמודדות הזמינות בו. זוהי עדשה שמקדמת תגובה. המטרה של הגנה עצמית מעצימה היא להרחיב את טווח הפעולות האפשריות שיש לנו למול מציאות אלימה.

מה אני יכול/ה לעשות? הנה כמה תשובות אפשריות:

 • לבטוח באינטואיציה שלי אם משהו מרגיש לא בנוח

 • להכיר סימני אזהרה ואיום כדי שאוכל לזהות אותם ברגעי אמת

 • להישאר רגוע/ה תחת לחץ

 • ללמוד כיצד להתנהל ביותר אסרטיביות

 • להשתמש במיומנויות אי הסלמה בזמן קונפליקט

 • להציב גבולות אישיים

 • לדחות מגע לא רצוי

 • לצעוק ולברוח בעת תקיפה

 • להיאבק חזרה

 • ללמוד על נקודות חולשה של תוקפים

 • להכיר את החלקים החזקים בגוף שלי כהכנה למקרים של עימות גופני

 • לקרוא לעזרה

 • להציע עזרה

 • להתחייב למסע ההחלמה שלי

 • לחפש תמיכה אחרי שחוויתי איום או אלימות

 • לספר את הסיפור שלי ולשתף בחוויות שלי

 • להפיץ ידע ומידע

 • לדרוש מהקהילה שלי לקיים נורמות התנהגות מקדמות בטיחות


כל התשובות האלו הן דוגמאות להגנה עצמית בשיטת "אל הלב". אנחנו מתייחסות להגנה עצמית כוידיאו, ולא כתמונת סטילס. מה זה אומר? אם ניקח אלימות מינית כדוגמא, יש אנשים שמדמיינים אותה כתמונת סטילס ובה רואים תקיפה פיזית של אישה, ניסיון לאונס. "הא!", הם אומרים לעצמם, "כאן היא צריכה להשתמש בהגנה עצמית". אנחנו, לעומת זאת, רואות למול עינינו סרט וידיאו הכולל גם תמונות של תקיפה פיזית אבל גם אינספור רגעים שמתרחשים בחיים שלאחר מקרי תקיפה, וגם רגעים של אלימות פחות גלויה: פריצת גבולות אישיים, מגע לא רצוי, היחשפות לתכנים לא הולמים ברשת, זוגיות פוגענית ועוד. בכל שלב בוידיאו הזה, בכל רגע בו החיים שלנו מושפעים מאלימות, אנחנו מציעות לשאול "מה אני יכול/ה לעשות?". על כך מבוססים עקרונות ההגנה העצמית המעצימה שלנו.

בהגנה עצמית מעצימה אין "צריך" או "אסור", "נכון" או "לא נכון". יש אפשר, יש יכולת, ויש בחירה. המטרה שלנו היא להרחיב את מאגר דרכי ההתמודדות במפגש עם אלימות על פניה השונים. ברגע האמת- כל אחד ואחת יבחרו מה לעשות או לא לעשות. וכל בחירה היא לגיטימית. הדגש הוא לא על מה לעשות או לא לעשות, אלא על הרחבת טווח האפשרויות לבחור מהן. בחירה מעניקה כוח.


וגם מי שקורא/ת בבלוג שלנו כרגע - כנראה הגעת לכאן מתוך רצון לדעת מה עוד אפשר לעשות. זו עשייה של הגנה עצמית ברוח "אל הלב" כבר עכשיו: באומץ להכיר באיומים ובסכנות ובתעוזה לשאול "מה אני יכול/ה לעשות?".


הגנה עצמית אינה תעודת ביטוח נגד אלימות – היא לא מאפשרת לנו למחוק אלימות לגמרי מהעולם או לשלוט במי שמחליט לנסות לפגוע באחרים. הגנה עצמית היא פילוסופיה, אסטרטגיה ופרקטיקה. היא מחברת אותנו לכוח שלנו לבחור כיצד להתמודד עם ההשפעות של אלימות על החיים והסביבה שלנו.


Comments


bottom of page