top of page

אל הלב

יוצרות קהילה בטוחה

מנדלה.png

האם את מוצאת את עצמך לעיתים...

רוצה להביע את רצונך או דעתך אבל כל מה שיוצא ממך הוא שתיקה?
נמנעת מללכת למקומות מסויימים בגלל חשש לבטחונך?
מוותרת לאחרים בגלל שאין לך כוח לעימותים?
מתבלבלת ומאבדת את המילים מול אנשים מסויימים?
מחפשת כלים נוספים לתקשורת בריאה מול עצמך ומול אחרים?

בואי להרחיב את ארגז הכלים שלך בסדנא חווייתית

"עד שעברתי את הקורס הזה לא הייתי בכלל מודעת לכמות המצבים בחיים שאני בכלל לא מבטאת את הרצונות שלי"

495 ש"ח

ספריית בית הכנסת "יקר"
יריחו 6
תל אביב

3 מפגשים בני 3 שעות:

ימי שישי
שעות 9:00-12:00
החל מ- 26/7

bottom of page