הרשמה לחופש לבחור 18+

שימו לב:

  • הליך הרישום יושלם רק לאחר מילוי הטופס והסדרת התשלום.

  • כל המידע המתקבל ממילוי הטופס נשמר בעמותה ומיועד אך ורק למטרת הבקשה.

  • עמותת "אל הלב" מתחייבת לשמור על נתוני הטופס ולא לשתפם ו/או להעבירם לצד שלישי.

  • ​​יש למלא טופס הרשמה עבור כל משתתפת בקורס