top of page

סטטיסטיקות ונתונים אלימות מינית

 • 1 מכל 3 נשים נפגעות מינית (איגוד מרכזי הסיוע, 2018).

 • 1 מכל 5 נשים עוברות אונס (איגוד מרכזי הסיוע, 2018).

 • 1 מכל 5 ילדות עוברות פגיעה מינית ( איגוד מרכזי הסיוע, 2018).

 • 1 מכל 5 ילדים עובר פגיעה מינית (איגוד מרכזי הסיוע, 2018).

 • 1 מכל 8 נערים עובר פגיעה מינית (איגוד מרכזי הסיוע, 2018).

 • כמחצית מהפגיעות בילדים, ילדות ונערות (46.5%) בוצעו יותר מפעם אחת (איגוד מרכזי הסיוע, 2018).

 • 85%  מכלל מקרי התקיפה המינית מבוצעים ע"י דמות מוכרת (איגוד מרכזי הסיוע, 2018).

 • 60% מהתקיפות מתרחשות בבית המותקפת, בית חברים, מכרים או שכנים (איגוד מרכזי הסיוע,2018).

 • שימוש בכל סוג של אסטרטגיה מקטין את הסיכוי למימוש האונס. פעולות של הגנה עצמית מעצימה הפחיתו את מימוש האונס ב87% (הגנה עצמית לנשים והתנגדות לתקיפות מיניות- מצב השדה, ג’וסלין א. הולנדר 2017).

 • אנסים מורשעים העידו כי ציפו לתגובה כנועה מנשים אליהן כיוונו. בריחה, צעקות והתנגדות פיזית נחשבו כולם כמרתיעים פוטנציאליים. (דו"ח האו"ם 6, עמ' 34)

 • בשנת 2020 היתה עליה של 116% ברצח בעקבות אלימות ברחבי העולם (אלימות מגדרית בזמן המגפה והסגר, מיגל לורנטה, מאי 2020).

 • ב79% ממקרי האלימות התוקף והנתקפת משתייכים לאותו רקע דתי (משרד לבטחון פנים והלשכה לסטטיסטיקה 2014).

 • 95% מהאנסים שהורשעו אובחנו כמי שאינם סובלים ממחלות נפשיות (איגוד מרכזי הסיוע, 2012).

 • "בניתוח הנתונים לא נמצא כל הבדל ברמת החשיפה לאלימות מינית לסוגיה – דהיינו, אונס, תקיפה מינית והטרדה מינית - בין נשים המתלבשות חשוף לבין אלה שלא." הערכה ראשונית של מימדי ומאפייני החשיפה לאלימות מינית בקרב נשים בישראל ד"ר מור אביגיל (2009).

 • כ- 70% ממקרי האונס מתרחשים ללא איומי נשק, ללא מכות וללא סימנים חיצוניים (מרכז הסיוע 2021).

 • כמחצית מבני הנוער שפנו לעמותת "עלם" דיווחו כי נפגעו או השתמשו בסמארטפונים וברשתות החברתיות כאמצעי להפעלת אלימות + 25% משנת 2012 (10,000 נערים) וביניהם חרמות באמצעות רשתות חברתיות ובקבוצות ווטסאפ (דו"ח עמותת עלם לשנת 2013).

 • בניתוח של נתונים נמצא כי ב- 81% מהמקרים לא הושלם ניסיון האונס היות והמותקפת התגוננה או ברחה.
  שימוש בהתנגדות פיזית יעילה (לחימה) בהתנגדות פיזית ללא לחימה (למשל בריחה או התחמקות ממגע), ובהתנגדות מילולית משכנעת (לדוגמה לצעוק), קשורות קשר ישיר למניעת מעשה האונס (אולמן, 1997 ;כמו גם בארט ואובריאן, 1985 ;סיגל, סורנסון, גולדן, בארנום וסטיין, 1989 ;אולמן ונייט, 1991 ,1992).

תיאוריה ויישום שיטת אל הלב בחדר הטיפולים.

הקורס מיועד לאנשי ונשות מקצוע מתחומי הטיפול המעוניינות להרחיב את ארגז הכלים העומד לרשותן.

מועד התחלה:

נובמבר 2021

מבנה הקורס:

12 מפגשים

עלות:

2,900 ש"ח

בין התכנים הנלמדים בקורס:

 • כלים פרקטיים להנעת תהליכי טיפול ופריצת דרך במרחב הטיפולי.

 • הבנה ויישום של 5 עקרונות ESD בחדר הטיפולים.

 • התמודדות עם חציית גבולות מצד מטופלות/ים.

 • פיתוח מיומנויות להתמודדות עם שחיקה וקושי.

 • העצמה אישית דרך תרגול סומטי ואינטגרציה של החוויה הפיזית, מנטלית ורגשית.

היקף הלימודים: 48 שעות אקדמיות

סיום הקורס בהצלחה מזכה בתעודת השתתפות בקורס הכשרת אנשי טיפול בשיטת אל הלב

הקורס מוכר כגמול השתלמות אישי לעובדות ועובדי המגזר הציבורי

13124799_10153437344910899_4722688015585
bottom of page